Kontakt

Zapraszamy

Od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 20:00 (w roku szkolnym) i w wybrane soboty.

Adres

Placówka Wsparcia Dziennego „Dolandia”
Stanisław Dolny 496
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Mieszkańców
„Dolany na ludowo i sportowo”
Stanisław Dolny 496, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

E-mail

pwddolany@gmail.com – sprawy organizacyjne dotyczące PWD

wychowawcy.pwddolany@gmail.com – sprawy dotyczące uczestnictwa podopiecznych w zajęciach

Telefon

+48 790 510 512

Dyrektor PWD „Dolandia” mgr Bożena Tomczewska (email: dyrektor.pwddolany@gmail.com) przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 16:30 do 17:30.

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.