Kadra Specjalistów

Logopeda – Elżbieta Woźniak

Logopeda – Joanna Luzarowska

Fizjoterapia – Izabela Mamcarczyk

Pedagog – Magdalena Janicka

Psycholog – Aleksandra Kądziołka

Terapia Ręki – Agnieszka Pabiś

Dietetyk – Paula Pacut-Smajek

Terapia rodzin – Konrad Markiewicz

Język angielski – Elżbieta Chorąży

Zajęcia matematyczne – Paulina Korzeniowska

Robotyka – Gabriela Kulig-Bajda

Sport – Paweł Holizna

 

 

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.