Kadra Specjalistów

Logopeda – Elżbieta Woźniak

Fizjoterapia – Katarzyna Łopata oraz Gabriela Mróz

Psycholog – Aleksandra Kądziołka

Terapia Ręki – Agnieszka Pabiś

Dietetyk – Paula Pacut-Smajek

Język angielski – Elżbieta Chorąży

 

 

 

 

 

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.