Kadra Wychowawców

 Kadra wychowawców

Poniżej przedstawiamy osoby pracujące w Placówce Wsparcia Dziennego „Dolandia”

Justyna Opyrchał

Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie oraz studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Krakowskim Instytucie Rozwoju i Edukacji. Pani Justyna ukończyła szkolenie „Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk”, którego celem było ograniczenie zachowań agresywnych wśród dzieci. Pełniła rolę pedagoga szkolnego oraz koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ściśle współpracując z rodzicami, gronem pedagogicznym oraz lokalnym środowiskiem szkolnym. Udzielała wsparcia emocjonalnego uczniom, pomagałam dzieciom w pokonywaniu zaistniałych trudności oraz była współorganizatorem licznych działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej w szkole. Jej mocną stroną jako wychowawcy jest łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi oraz rozwijanie ich ciekawości.

Zdaniem Pani Justyny praca z dziećmi to zarówno duże wyzwanie, jak i wielka odpowiedzialność. To praca, w którą wkłada pełnię serca, która daje dużo satysfakcji i spełnienia, a największą nagrodą jest uśmiech dziecka. Wybrała zawód, który lubi i dzięki niemu może poznawać nowe osoby, spędzać czas z dziećmi, rozwijać ich kreatywność, zachęcać do rozwijania zainteresowań. A po dniu pełnym wyzwań lubi wygodnie usiąść z książką lub posłuchać muzyki. 😊

Dominika Niesyty

Pani Dominika – absolwentka studiów na kierunku praca socjalna. Z pasji i zawodu animator zabaw dla dzieci. Energią i entuzjazmem zaraża wszystkich wokół, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych jest tylko świetna zabawa. Do zabawy potrafi zachęcić nawet największego marudę 😊. Animator z powołania i pasji z certyfikatem ukończenia szkoleń z zakresu animatora zabawy, tworzenia wielkich baniek mydlanych, profesjonalnego malowania twarzy oraz tańca w animacji.

 

Natalia Mędrala

Pani Natalia ukończyła studia pedagogiczne ze specjalnością: psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju oraz studia filozoficzne ze specjalnością: coaching.

Kierunek pedagogiczny przygotował ją do pracy z ludźmi, którzy borykają się z różnymi trudnościami życiowymi. Coaching natomiast jest świetną opcją wspomagania rozwoju i uruchomienia motywacji do działania. Pani Natalia jest wolontariuszką PCK i bierze udział w wielu akcjach charytatywnych. Niezwykle ważne jest dla niej wspieranie ludzi potrzebujących dlatego też mocno angażuje się w życie swojej parafii, prowadzi młodzieżowy zespół muzyczny, w przeszłości prowadziła również scholkę dziecięcą. Przez kilka lat pracowała, jako niania i korepetytorka. Odnajduje się również w roli animatora zabaw dla dzieci. Bycie wychowawcą jest dla niej realizowaniem nie tylko ważnej misji, ale i spełnianiem życiowego powołania. 🙂

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.