O projekcie

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówek wsparcia dziennego (PWD).

Placówka zapewni wychowankom wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe.

Placówka Wsparcia Dziennego „Dolandia” rozwija możliwości i zainteresowania podopiecznych poprzez organizowanie dodatkowych zajęć:

  • „nauki pod okiem” – pomoc wychowawców w codziennym odrabianiu lekcji,
  • kół zainteresowań prowadzonych przez wychowawców:

– teatralne,

– muzyczne dla grupy młodszej i starszej,

– czytelnicze,

– filmowe,

– sensoplastyczne,

– Małego chemika,

  • zajęć sportowych i zajęć zumby prowadzonych przez doświadczonych trenerów,
  • zajęć kulinarnych z dietetykiem,
  • zajęć z matematyki i fizyki,
  • zajęć z języka angielskiego,
  • robotyki – zajęć edukacyjnych, będącymi połączeniem zabawy z nauką

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.