Akademia młodych talentów

W ramach Akademii Młodych Talentów w PWD „Dolandia” realizowane są następujące Krainy aktywności:

  • Kraina Tańca i Ruchu: taniec, nordic walking, basen, łyżwy, piłka nożna i ręczna.
  • Kraina Plastyczna: decupage, origami, malarstwo.
  • Kraina Naukowo-Medialna: Laboratorium Młodego Matematyka i Przyrodnika, lego-robotyka.
  • Kraina Językowa: zajęcia z języka angielskiego.

Wpisów nie znaleziono

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.