Zatrudnimy terapeutę integracji sensorycznej

Placówka Wsparcia Dziennego “Dolandia” zatrudni terapeutę integracji sensorycznej prowadzącego zajęcia z dziećmi  – podopiecznymi PWD.

Warunki współpracy:

  • praca w godzinach popołudniowych docelowo z możliwością rozszerzenia godzin współpracy, godziny do indywidualnego ustalenia, możliwość pracy w soboty,

  • umowa zlecenie,

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe uprawniające do prowadzenia terapii SI,

  • doświadczenie w pracy z dziećmi na stanowisku terapeuty SI

Obowiązki:

  • prowadzenie terapii SI

  • prowadzenie konsultacji diagnostycznych

  • sporządzanie dokumentacji diagnostycznej oraz z realizacji terapii

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy Placówki: pwddolany@gmail.com

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.