Zatrudnimy logopedę

Placówka Wsparcia Dziennego “Dolandia” zatrudni logopedę lub neurologopedę prowadzącego zajęcia z dziećmi  – podopiecznymi PWD. 

Warunki współpracy:

  • praca w godzinach popołudniowych w przedziale 13-20, godziny do indywidualnego ustalenia,
  • umowa zlecenie,
  • liczba godzin w tygodniu: 7 

Obowiązki:

  • prowadzenie terapii logopedycznej
  • prowadzenie konsultacji diagnostycznych
  • sporządzanie dokumentacji diagnostycznej oraz z realizacji terapii

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy Placówki: pwddolany@gmail.com

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.