OGŁOSZENIE

Informujemy o zmianach pracy Placówki Wsparcia Dziennego „Dolandia” w okresie Świąt Wielkanocnych.

WIELKI CZWARTEK (18.04.2019) Dolandia otwarta w godzinach 8:00-16:00. BRAK ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH W TYM DNIU.

WIELKI PIĄTEK (19.04.2019) ZAMKNIĘTE

WTOREK (23.04.2019) Dolandia otwarta w godzinach 8:00-16:00. Zajęcia specjalistyczne odbywają się zgodnie ze stałym harmonogramem zajęć.

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska pod nazwą „DOLANY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.